Eesti

 E-SENSi eesmärk on arendada ja katsetada infotehnoloogilisi lahendusi eri valdkondades ning laiendada ühist e-teenuste turgu Euroopas, sh teenuste ristkasutust (nt e-ID ja e-dokumendid, e-hanked, semantika ja e-allkirjad). Eesti juhib e-SENSis töögruppi, mille eesmärk on luua omavahel seotud e-lahenduste jätkusuutlikkuse ja küpsuse hindamise juhend.

E-SENS koondab varasemate Euroopa IT-suurprojektide (e-CODEX, epSOS, STORK) kattuvad ühisosad ja arendab neid edasi, mis on kasulik nii projektide eelarvele kui teenuste kvaliteedile. E-SENSi eesmärkideks on:
-    hõlbustada ettevõtetel oma tegevuse laiendamist teistes EL riikides;
-    lihtsustada ettevõtete ja riikide osalemist ühishangetel;
-    muuta Euroopa õigussüsteem kodanikele kättesaadavamaks;
-    üle-euroopalise tervishoiuraamistiku loomine.

Eestile annab projektis osalemine võimaluse jagada oma kogemusi infotehnoloogiliste lahenduste rakendamisel: projektis osaleb üle 100 partnerasutuse 20-st riigist. Eestist osaleb e-SENSis mitmeid riigiasutusi ja eraettevõtteid, projekti koordinaator Eestis on Riigi Infosüsteemi Amet.

Consortium members:

EISA Estonia - Cybernetica AS - http://cyber.ee/en/
EISA Estonia - Medisoft AS - http://medisoft.ee/en/
EISA Estonia - Sertifitseerimiskeskus AS - https://sk.ee/en
EISA Estonia - Western Tallinn Central Hospital - http://www.keskhaigla.ee/?lang=en
EISA Estonia - Eastern Tallinn Central Hospital - http://itk.ee/en
EISA Estonia - Riigi Infosüsteemi Amet / Estonian Information Systems Authority - https://www.ria.ee/en/
EISA Estonia - Estonian Ministry of Justice - http://www.just.ee/en
EISA Estonia - Center of Registries and Information Systems - http://www.rik.ee/en
EISA Estonia - Estonian Health Insurance Fund  - https://haigekassa.ee/
EISA Estonia - Ministry of Economic Affairs and Communications https://www.mkm.ee/en

Contact: Hannes.Kiivet@ria.ee