Slovensko

Cieľom projektu e-SENS je zlepšiť prístup k cezhraničným verejným službám v rámci EÚ a podporiť rozvoj digitálneho jednotného trhu. e-SENS  vyvinie infraštruktúru pre interoperabilné verejné služby v Európe využijúc výsledky už spustených veľkých pilotných projektov e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK and PEPPOL. Tieto projekty už dokázali, že cezhraničné služby môžu byť jednoduchšie. e-SENS skonsoliduje, zlepší a rozši riešenia k využitiu v nových oblastiach. Projekt sa sústredí na kľúčové stavebné bloky ako -ID, e-Dokumenty, e-Doručovanie, sémantika and e-Podpis. Technické moduly budú testované v skutočných životných situáciách v rámci rôznych domén ako napr. e-health, e-justice, e-procurement atď. V konečnom dôsledku e-SENS poskytne generické a znovu využiteľné stavebné bloky na umožnenie elektronickej komunikácie v rôznych oblastiach verejnej správy.

Účasť Slovenska

Slovensko je v súčasnosti reprezentované Ministerstvom financií SR, ktoré zároveň zastrešuje aj veľký pilotný projekt STORK.

Consortium members:

MoF Slovakia - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Contact: valentina.michalkova@mfsr.sk