Türkiye

e-SENS projesi AB üye ülkeleri  arasında kamu hizmetleri için standartlaşmış çözümler sunmayı amaçlamaktadır. e-Teslimat, semantik, e-İmza ve e-Kimlik gibi seçilmiş dijital servisler önererek vatandaşların ülkeler arası serbest gezebilmesi ve AB tek markette iş yapabilmesi sağlanacaktır.
Projenin amaçları:
•    Ulusal şirketler için elektronik ortamda AB’de şube açmasını kolaylaştırmak
•    Sınırlararası elektronik ihalelere imkan vermek
•    Avrupa hukuk sistemine erişimi kolaylaştırmak
•    Yurtdışında acil durumlarda  sağlık servislerini kullanmayı kolaylaştırmak 
e-SENS projesi e-CODEX, epSOS veya STORK gibi daha önceki projelerde geliştirilen teknik çözümleri benimseyip üye ülkeler  arasında kesintisiz iletişimi sağlayacaktır.

Consortium members:

TUBITAK Turkey - TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU

Contact: cagatay.karabat@tubitak.gov.tr