Sverige

Målet med e-SENS projektet är att öka tillgängligheten till offentliga tjänster över gränserna inom EU och samtidigt stödja utvecklandet av en gemensam digital marknad. e-SENS utvecklar en infrastruktur för interoperabla offentliga tjänster inom EU genom att använda sig av resultatet från tidigare lanserade pilotprojekt: e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK och PEPPOL. De här projekten har redan bevisat att tillhandahållandet av gränsöverskridande tjänster kan förenklas ytterligare. E-SENS ska befästa, vidareutveckla och sprida resultatet från de tidigare utvecklade lösningarna för att på så sätt skapa komponenter med ett generellt syfte som kan användas i flera olika domäner. Man kommer huvudsakligen att fokusera på byggstenarna e-ID, e-Dokument, e-Transport, e-Signatur och semantik.

Byggstenarna kommer att testas i verkliga situationer inom de olika domänerna e-hälsa, e-rättsinformation, e-upphandling och e-handel och företagsrörlighet med flera. Slutligen kommer e-SENS att tillhandahålla generiska och återanvändbara byggstenar för att möjliggöra en sömlös elektronisk kommunikation inom många olika områden av offentlig administration.

Sveriges deltagande
Sverige har varit en aktiv deltagare i flera av de tidigare pilotprojekten och representeras i  e-SENS av ett konsortium bestående av Ekonomistyrningsverket (ESV), Bolagsverket, Tillväxtverket, Stockholms universitet.  Bolagsverket och Tillväxteverket har bland utvecklat stöd för företagsregistrering för EU medborgare. De använder e-ID och e-underskrift. Stockholms universitet (E-govlab) bygger stöd för utländska studenter och universitet för att hantera studenter. De använder e-ID, e-underskrift och meddelandeutväxling (e-delivery).

Contact: martin.volcker@esv.se