Slovenija

Cilj projekta e-SENS je izboljšati čezmejni dostop do storitev javne uprave znotraj EU in podpreti razvoj enotnega digitalnega trga. e-SENS bo razvil infrastrukturo za interoperabilne javne storitve v Evropi, pri trem pa bo uporabil rezultate že začetih in izvedenih projektov velikih razsežnosti, kot so: e-CODEX, epSOS, STORK, SPOCS in PEPPOL. Ti projekti so že dokazali, da je zagotavljanje čezmejnih storitev lahko lažje. e-SENS bo tako konsolidiral, izboljšal in razširil že obstoječe rešitve z namenom, da bo zagotovil splošno uporabljive komponente, ki jih bo možno uporabiti na številnih področjih. Pozornost bo namenjena predvsem skupnim gradnikom, kot so: e-identitete, e-dokumenti, e-vročanje, semantika in e-podpis.
Rešitve se bodo preizkusile na življenjskih dogodkih z različnih področij, in sicer e-zdravje, e-pravosodje, e-javno naročanje, javne storitve za poslovne subjekte in tudi druge. e-SENS bo tako zagotovil generične in ponovno uporabljive skupne gradnike, ki bodo omogočili brezhibno elektronsko komuniciranje na različnih področjih javne uprave.

Udeležba Slovenije

Iz Slovenije pri projektu sodelujejo Ministrstvo za javno upravo, SETCCE in Institut Jožef Stefan, ki so za namen izvedbe projekta ustanovili nacionalni konzorcij e-SENS.SI. Slovenija že ima izkušnje z drugih projektov velikih razsežnosti, zato bo delo nadaljevala v smeri zagotavljanja interoperabilnih rešitev in skupnih gradnikov za e-upravo ter s tem vzpodbujala tudi hitrejši razvoj na nacionalni ravni.

Člani konzorcija e-SENS.SI:

SI-MPA Slovenia – Ministry of Public Administration, IT Directorate
SI-MPA Slovenia - Jozef Stefan Institute
SI-MPA Slovenia - SETCCE (Security Technology Competence Centre)

Contact: alenka.zuzek@gov.si