România

Scopul proiectului e-SENS îl reprezintă îmbunătățirea accesului transfrontalier la serviciile publice în cadrul UE și susținerea dezvoltării pieței unice digitale. e-SENS va dezvolta o infrastructură pentru servicii publice interoperabile în Europa utilizând rezultatele celor cinci proiecte la scară largă (LSP) deja lansate: e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK și PEPPOL. Aceste proiecte au dovedit deja că furnizarea de servicii transfrontaliere poate fi mai simplă. e-SENS va consolida, îmbunătăți și extinde soluțiile dezvoltate pentru a crea componente generale ce pot fi utilizate în numeroase domenii. Accentul va fi pus pe principalele module de dezvoltare precum e-identitate, e-documente, e-livrare, semnatică și e-semnătură.
Modulele tehnice vor fi testate în situații din viața reală în cadrul diferitelor domenii cum ar fi e-sănătate, e-justiție, e-achiziții, ciclul de viață al unei afaceri și altele. În cele din urmă, e-SENS va furniza module de dezvoltare generale și re-utilizabile pentru facilitarea comunicării electronice transfrontaliere în diferite arii ale administrației publice.

Participarea României

România este reprezentată în cadrul proiectului e-SENS de către un consorțiu național coordonat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București - cu sprijinul Ministerului pentru Societatea Informațională - și format din entități ale administrației publice centrale. Cu experința acumulată în cadrul proiectelor pilot la scară largă anterioare, România va continua să susțină și să contribuie activ la dezvoltarea soluțiilor interoperabile pentru e-guvernare.

Consortium members:

I.C.I. Bucuresti Romania - National Institute for Research and Development in Informatics

Contact: monica.anghel@ici.ro