Nederland

Door de groeiende samenwerking tussen EU-lidstaten, hoge mobiliteit, toename van internationale handel en procedures met grensoverschrijdende effecten, is de uitwisseling van informatie van essentieel belang. Makkelijk en veilig informatie uitwisselen tussen lidstaten is een randvoorwaarde om binnen Europa te leven, te reizen en te werken.

Om overheidsdiensten grensoverschrijdend met burgers en met bedrijven te laten communiceren, zijn afspraken nodig op organisatorisch, technisch en juridische vlak. Eerder grote Europese projecten zoals e-CODEX, epSOS, PEPPOL, SPOCS en STORK hebben al bewezen dat elektronische grensoverschrijdende diensten eenvoudiger en efficiënter kunnen worden, als ICT slim wordt ingezet.

Het nieuwe project e-SENS zal het werk van de eerder genoemde projecten consolideren, doorontwikkelen en uitbreiden. Het uiteindelijk doel is om de publieke dienstverlening zodanig aan te bieden dat burgers, bedrijven en overheden eenvoudig, snel en veilig digitaal hun grensoverschrijdende zaken kunnen regelen.

Nederlandse bijdrage

Nederland onderschrijft het belang van het veilig en makkelijk uitwisselen van informatie om de publieke dienstverlening vereenvoudigd aan te kunnen bieden. Nederland is een actieve deelnemer in verschillende Europese projecten. Nederlandse deelnemers aan e-SENS zijn het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie, TNO, Bureau Forum Standaardisatie, Logius, RINIS, CZ.nl en VECOZO.

Consortium members:

NL-MEA Netherlands - MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Ministry of Economic Affairs
NL-MEA Netherlands - Ministry of Justice and Security
NL-MEA Netherlands - ICTU
NL-MEA Netherlands - Forum Standaardisatie
NL-MEA Netherlands - Netherlands Organization for Applied Scentific Research (TNO)
NL-MEA Netherlands - CZ.nl
NL-MEA Netherlands - Logius
NL-MEA Netherlands - RINIS Foundation
NL-MEA Netherlands - VECOZO

Contact: F.J.M.vanKrevel@minez.nl